คณะที่อยากตื่นไปเข้าเรียนในทุกคลาส(วิชาเอก)
ถ้าเข้าขั้นรู้สึกกระหายได้ก็เลือกคณะนั้นเลย ส่วนทำมาหากินภายหลังถ้าเราเป็นตัวจริงในสาขา(อาชีพนั้นๆ)มันจะมีทางไปอยู่แล้ว
กับเป้าหมายที่มีอยู่แล้วหาความรู้เพื่อดำเนินสิ่งนั้นได้เลย จะในหรือนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้
108รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...