อารมณ์ สุข ทุกข์ ก็ได้
สิ่งมีชีวิต ต่างๆ รวมถึงมนุษย์ ก็ได้ เกิดแก่เจ็บป่วยตาย
1
1 ถูกใจ
71 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา