8 ส.ค. 2022 เวลา 13:46 • ความคิดเห็น
ถ้ามันเป็นประโยชน์กับตัวเรา เป็นความจริง ยอมรับ นำกลับแก้ไขปรับปรุงตัว
ถ้ามันไม่มี ประโยชน์ ไม่เป็นความจริง สั้นๆ(ชั่งแมง)
โฆษณา