9 ส.ค. 2022 เวลา 01:25 • ไลฟ์สไตล์
บางทีก็ดีขึ้น..เหมือนคำตอบสมการที่เท่ากับ ศูนย์
อาจเป็นคำตอบที่ใกล้ความจริงแท้ก็ได้ (คล้ายชีวิตจริงที่มีค่าเต็มสมบูรณ์{0})
โฆษณา