9 ส.ค. 2022 เวลา 04:16 • ความคิดเห็น
พิจารณาก่อนว่าคำวิจารณ์ นั้นเป็นคำวิจารณ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นการวิจารณ์ ด้วยความอคติ ของคนพูด ถ้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา เราก็ควรรับคำวิจารณ์ นั้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ แต่ถ้าคำวิจารณ์นั้นเต็มไปด้วยอคติที่ไม่ได้ทำให้เกิดการพัฒนา ก็อย่าได้เอามาเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิต
โฆษณา