แล้วแต่ตัวที่เราติดดอย ถ้ายังคิดว่าปัจจัยไม่เปลี่ยน ยังมีอนาคตสำหรับธุรกิจก็ซื้อถัวไม้เล็กๆช่วงตกก็ถือว่าเป็นการสะสมที่ดี แต่ถ้าไม่ก็หยุดถัว จบ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...