9 ส.ค. 2022 เวลา 07:08 • การศึกษา
ก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราเลือกที่จะทำค่ะ
บางงานต้องใช้ทั้งสองอย่าง
บางงานก็ใช้ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถค่ะ
โฆษณา