ก็น่าจะเริ่มจากตนเองก่อนครับ ว่าท่านมีความน่าเชื่อถือในเรื่องที่ท่านจะโคชหรือไม่
เช่น โปรไฟล์ รูปร่าง และอื่นๆของท่าน ที่จะทำให้เชื่อได้ว่าท่านจะช่วยพวกเขาได้จริง
1 ถูกใจ
59 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา