10 ส.ค. 2022 เวลา 08:40 • การศึกษา
เพราะเขามองว่าสายที่เรียนมีโอกาสในการทำงานในอนาคตได้มากกว่าสายอื่น เพราะประกอบกับงานในสายอาชีพด้านนี้รายได้ค่อนข้างสูง แม้ข่วงเรียนอาจจะเรียนหนักกว่าสายอื่น อีกทั้งเมื่อเรียนจนจบแล้วการเลือกเปลี่ยนสายอาชีพไปทำงานด้านอื่นก็งานกว่า ความกว้างของอาชีพในสายงานมีมากกว่า ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่งานเฉพาะด้าน เช่น วิทยาศาสตร์ นอกจากอาชีพ ยอดฮิต แพทย์ (ซึ่งแต่ได้เป็นเฉพาะทางด้านต่างๆ) ยังไปทำอาชีพอื่นๆ ได้ อีก เช่น นักวิจัย อาจารย์ วิศวกรฯลฯ ดังนั้นการที่ครอบครัวเขาอาจจะหวังดี เป็นห่วงว่าอนาคตของลูกก็ได้
โฆษณา