11 ส.ค. 2022 เวลา 00:49 • ไลฟ์สไตล์
1. ชีวิตไม่มีล้มเหลว มีแค่สำเร็จและเรียนรู้
2. ชีวิตไม่มีล้มเหลว มีแต่ล้มเลิก
3. ชีวิตที่สำเร็จ เกิดจากการลุกขึ้นมาลงมือทำครับ 🙂
3
โฆษณา