11 ส.ค. 2022 เวลา 15:14 • ไลฟ์สไตล์
อะไรๆ มันก็ไม่แน่
ชั่ว7ที ต้องมีดี7หน
ฟ้าหลังฝน เกิดเป็นคน ต้องได้เห็น
ชีวิตก็เป็น เช่นละครหลังข่าว
ไม่ต้องเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
ฉันคู่ควร กับสิ่งที่ดีกว่านี้ !
โฆษณา