เอาทีละคำก่อนนะครับ
เติปโต คือ ดีขึ้น มากขึ้น ใหญ่ขึ้น
ในหน้าที่การงาน คือ งานที่คน นั้นๆ ดูแล จะชอบ หรือไม่ชอบ ก็ได้
นิยามรวม งานที่มากขึ้น งานที่ดีขึ้น หรืองานที่ได้รับมอบหมาย มากขึ้น นั่นเองครับ
โฆษณา