12 ส.ค. 2022 เวลา 01:04 • ไลฟ์สไตล์
เพราะไม่รู้วิธีหยุดค่ะ
แม้ฐานะจะมั่นคงทุกอย่าง เงินทองไม่ขัดสน แต่ก็ยังหาทำไปเรื่อย เพราะไม่รู้วิธีหยุด ไม่มีกิจกรรมอื่น
"แรงกายมีไว้แบก แรงใจมีไว้วาง" วัยไหนก็ตามหากยังมีแรงกายที่จะทำมาหาเงิน ก็ทำไปเรื่อย แต่เมื่อถึงวัยหนึ่ง หากไม่มีแรงใจที่จะวาง การหยุดทำงาน หยุดหาเงิน ก็มักจะฟุ้งซ่าน เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ให้ค่ากับสิ่งที่หาเพิ่ม ไม่ใช่สิ่งที่ตัดลด
1
แรงใจไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เองค่ะ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน
1
โฆษณา