จิตใจที่อ่อนแอ จึงหันไปพึ่งพาความเชื่อในเดรัจฉานวิชาด้วยความหูเบาและความเขลามานำพาชีวิตตน
สุดท้ายผลของความเชื่อนั้นจะนำความฉิบหายมาสู่ชีวิตในบั้นปลาย
2 ถูกใจ
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา