12 ส.ค. 2022 เวลา 04:52 • การศึกษา
จิตใจที่อ่อนแอ จึงหันไปพึ่งพาความเชื่อในเดรัจฉานวิชาด้วยความหูเบาและความเขลามานำพาชีวิตตน
สุดท้ายผลของความเชื่อนั้นจะนำความฉิบหายมาสู่ชีวิตในบั้นปลาย
โฆษณา