" จิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอ หากแต่ไร้ศรัทธานั่นแหละคือความอ่อนแอที่แท้จริง " สุมาอี้ผู้พิชิตแห่งสามก๊ก เคยกล่าวไว้ครับ คำกล่าวนี้ยังใช้ได้ดีเสมอแม้ในปัจจุบันครับ
โฆษณา