12 ส.ค. 2022 เวลา 18:58 • การศึกษา
ส่วนตัว นะครับ คิดว่า สำคัญ พอๆ กันทั้ง สองอย่าง
1. เพราะว่า เราไม่ได้ทำงานตลอดเวลา ในเวลาที่เราไม่ได้ทำงาน ต้องใช้ทักษะชีวิต
2.แต่ถ้าเราทำงาน อันนี้ ต้องใช้ความรู้ ใบปริญญา เลยสำคัญ ครับ เดี๋ยวนี้ ธุรกิจส่วนตัว ถ้ามีความรู้ ก็จะได้เปรียบ ครับ
แต่ทั้งนี้ การมีใบปริญญา ก็แสดง ให้เห็นว่า คนคนนั้น มีมาตรฐาน ความรู้แค่ใหน
ขึ้นอยู่กับว่า คนคนนั้น อยู่ในสถานการณ์ ไหนครับ หรือคนไม่มีความรู้ ประสบผลสำเร็จ ในธุรกิจ ก็เยอะ มากเลยนะครับ ผมเลยให้ความสำคัญ พอๆ กันครับ
โฆษณา