เป็นผู้บริหาร แล้วเครียด อันนี้ จริงๆ ครับ
1. ต้องบริหาร ตัวเลข ให้กับบริษัท ทั้ง ต้นทุน กำไร ขาดทุน และบริหาร ความเสี่ยง
2. ต้องบริหาร ลูกน้อง ทีมงานภายใน ด้วยครับ
โฆษณา