แรกๆคือความรัก
สักพักคือปรับตัว
นานๆไปควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา
  • 1
โฆษณา