ส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน พากันไปในทางที่ดีงาม เรียนรู้ เข้าใจ ให้อภัย
การจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิต เค้าต้องช่วยให้ชีวิตเราดีกว่าเดิม ไม่ใช่แย่ลง
มันจะเป็นความรักที่…เราสามารถรักใครอีกคนหนึ่งได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมกับการรักตัวเองและอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นทุกวันค่ะ 💖
  • 2
โฆษณา