งบการเงินที่แข็งแกร่ง
ของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หลังจากที่เมื่อวันก่อน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกมาเผยแพร่ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ว่าฯ กทม. คนล่... อ่านต่อ
3
โฆษณา