เห็นคุณค่าของเวลามากขึ้น จะรู้สึกเสียดายเวลากับเรื่องที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น
  • 1
โฆษณา