ยินดีด้วยค่ะ ยิ่งถ้าเป็นความชอบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ก็ยิ่งดีเลยนะ หรือแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างรายได้ใช้เลี้ยงชีพจากสิ่งนี้ แต่เป็นที่พักใจให้เราได้ ก็ถือว่าดีมากๆค่ะ
อันที่จริงคนเราจะเจอสิ่งที่ชอบอยู่เรื่อยๆนะ แต่บางคนก็อาจไม่เจอเลยตลอดชีวิต อีกทั้งความชอบ ความไม่ชอบ หรือความเฉยๆล้วนมีอายุขัยและจะคลายตัวลงเสมอ
ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ค้นพบค่ะ
1 ถูกใจ
111 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...