ทุกๆ ช่วงไม่เหมาะกับนักลงทุนระยะสั้น ช่วงนี้จะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวหรือไม่ หลักง่ายๆ มีนิดเดียว ลงให้ซื้อ ขึ้นให้ขาย คับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา