อย่าไปเรียนเลย มหาวิทยาลัย เสียเงิน เสียเวลา เปล่าๆ
เอาค่าเรียนมาลงทุนดีกว่า ตั้งตัวได้เร็วกว่าเยอะ
ความรู้หาใน Google หรือใน YouTube ดีกว่าเรียนในมหา’ลัย และคบเพื่อนที่ดีๆ มีความคิดบวกอยู่เสมอ
ค่านิยมเก่าๆ ว่าต้องเรียนในมหา’ลัย ควรเลิกได้แล้ว เว้นแต่บางอาชีพที่ต้องพึ่งมหา’ลัย จริงๆ เช่น แพทย์ วิศวะ หรืออาชีพรับจ้าง ขายแรงงาน ที่ต้องการวุฒิการศึกษา
60รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...