"งานแกะสลักกระดูกสัตว์"
ศิลปะโบราณของอินเดียที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลงานทรงคุณค่า
กระดูกสัตว์มากมายจากโรงฆ่าสัตว์ในอินเดียมักจะถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่า และกลายเป็นของเสียที่สร้างปัญหาตามมา
แต่กระดูกเหล่านั้นกลับเป็นของมีค่าสำหรับพ่อลูกคู่หนึ่งที่สามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นผลงานศิลปะสุดตระการตา
Jalaluddeen Akhtar และ Aqeel สืบสานงานศิลปะโบราณของอินเดีย ด้วยการแกะสลักกระดูกสัตว์เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่มีทั้งความสวยงามและรายละเอียดมากมาย
1
Jalaluddeen Akhtar ผู้เป็นพ่อเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ มาจากลุงของเขาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980
ส่วน Aqeel ซึ่งเป็นลูกชายของ Akhtar เรียนรู้วิธีแกะสลักกระดูกสัตว์จากพ่อของเขาตั้งแต่ตอนอายุ 14 ปี
งานแกะสลักกระดูกเป็นศิลปะโบราณที่มีมานานหลายร้อยปี โดยในช่วงศตวรรษที่ 17 มักจะมีการแกะสลักงาช้างเพื่อประดับประดาพระราชวังในอินเดีย แต่เมื่อถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีการออกกฎหมายห้ามซื้อขายงาช้างอย่างจริงจัง ทำให้ช่างแกะสลักส่วนใหญ่หันไปแกะสลักแผ่นไม้ แต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงแกะสลักกระดูกอยู่เหมือนเดิม โดยเปลี่ยนไปใช้กระดูกควายแทนงาช้าง
ในปัจจุบันเหลือช่างแกะสลักกระดูกสัตว์ในอินเดียอยู่ไม่ถึง 10 ครอบครัว ซึ่ง Jalaluddeen Akhtar และ Aqeel เป็นหนึ่งในนั้น
1
สองพ่อลูกนำกระดูกสัตว์ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของโรงฆ่าสัตว์มาผ่านกระบวนการต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือบางอย่างช่วยตัดและขัดจนได้เป็นแผ่นกระดูกสีขาว ก่อนจะใช้ฝีมือและประสบการณ์ส่วนตัวแกะสลักลวดลายต่าง ๆ ลงไปบนแผ่นกระดูกเหล่านั้น
การแกะสลักกระดูกสัตว์เป็นงานฝีมือที่ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน โดยเฉพาะผลงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนยิ่งต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์นานขึ้น ตัวอย่างเช่น โคมไฟซึ่งต้องใช้เวลาในการทำมากกว่า 1,000 ชั่วโมง
1
นอกจากงานแกะสลักกระดูกสัตว์จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกระดูกสัตว์เหลือทิ้งแล้ว มันยังไม่ก่อให้เกิดของเสียอื่น ๆ ตามมา เพราะเศษกระดูกที่เหลือจากการตัด ขัด เจาะ หรือแกะสลัก จะถูกส่งต่อให้กับบริษัทที่จะนำมันไปบดเพื่อทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้
1
ในปัจจุบัน Aqeel เผยแพร่ผลงานที่เขาและพ่อช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักงานศิลปะแบบนี้มากขึ้น
นอกจากนี้ ทั้งสองพ่อลูกยังถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการแกะสลักกระดูกสัตว์ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ เพื่อให้งานศิลปะโบราณของอินเดียชนิดนี้ยังคงอยู่ต่อไป
  • 5
โฆษณา