เคยคิดมั้ย?
-อนาคตจะเป็นยังไง
-เราควรทำอะไรต่อไป
-จะต้องวางแผนชีวิตอย่างไร
อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้
เพราะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอ
อนาคตเป็นสิ่งที่เราหลายคนกังวลเพราะ
เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของเรา
ภาพจากpixabay
หลายคนเลยวางแผนถึงสิ่งจะทำใน
อนาคตเพื่อความอยู่รอด
แต่ เชื่อมั้ย
แม้ว่าหลายครั้งเราจะวางแผนไว้ว่า
เราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคต
แต่สุดท้ายพอถึงเวลาจริงๆแผนของเรา
กลับหยุดชะงักหรือล้มไม่เป็นท่าซะงั้น
แล้วเราก็มานั่งผิดหวังเสียใจกับแผนที่
วางไว้ ซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ของเรา
ภาพจากpixabay
การวางแผนถึงอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ดี
แต่อีกอย่างหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้
คือการเตรียมใจในการรับมือกับเหตุการณ์
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือแผนของเรา
เพื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้ว
เราจะไม่เสียใจมากจนเกินไป
*แด่ทุกคนที่มองการณ์ไกลค่ะ*
  • 2
โฆษณา