ให้​อภัย​/เข้าใจ.. อยู่​เป็นเพื่อน​กัน​ตลอดไป​ครับ​
โฆษณา