15 ส.ค. 2022 เวลา 13:17 • การศึกษา
โอกาสเลือกมากกว่า แต่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเยาะ ถ้าเราไม่ชอบวิทย์
โฆษณา