ดูแลกริยามารยาท คำพูด มีไหวพริบ
ความฉลาด พูดคุย ต้อนรับดี
ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดี ไม่อ้วน สะอาด การแต่งกายที่มีรสนิยมดี รักษาความสะอาด มี
กลิ่นหอม ถูกกาละเทศะ แต่งหน้าเป็น
จิตใจ มีคุณธรรม มีการอบรม ให้ความเคารพ ใส่ใจคนอื่น ช่วยเหลือไม่เอาเปรียบ
มีความสามารถในการเข้าสังคม เก่ง มีความรู้
ความสามารถพิเศษ เช่น ร้องเพลงได้
สิ่งที่ด้อย เช่น ไม่สวย เตี้ย รูปร่างไม่ดี ผิวดำ ฟันยื่น สิวเยอะ แก่ อาจแก้ไม่ได้ ผมบาง อาจใส่หมวก ใส่วิก ผมหงอกอาจทำสีผม
ก้านบัวบอกลึกตื้น    ชลธาร
มารยาทส่อสันดาน    ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคำขาน    ควรทราบ
หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ    บอกร้ายแสลงดิน
1 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา