หากวันหนึ่ง.. ของ “ ชีวิต ”..
ไม่มีคน .. อยู่เคียงข้าง
ไม่มี.. คนเข้าใจ
ไม่มี.. คนสนใจ
ไม่มี.. แม้คนเหลียวมอง
.. จงบอกกับตัวเอง ..
เรามี..“ เงา ”..เคียงข้างตัวเสมอ
ยิ่งกลางแดด .. ที่แผดเผา..“ เงายิ่งชัด ”
..“ จงพึ่งพาตนเอง ”..
อย่าคอยอาศัย..“ น้ำใจ ”..หรือรอคอยใคร
หากช่วงหนึ่ง .. ในชีวิต
ต้องทุกข์ .. ผิดหวัง .. เจ็บปวด
จง..“ เข้มแข็ง ”.. ยึดลมหายใจเป็นหลัก
ให้แก่.. ชีวิตของตน
เมื่อ.. ยังมี “ ลมหายใจ ”..
เรา.. ยังมี “ โอกาส ”..ในความหวัง
เรา.. ต้องการใครสักคน, อยู่เคียงข้าง
แต่.. ในความเป็นจริง
อาจจะ.. ไม่มีใครสักคน
... พร้อมอยู่ข้างๆ เรา ...
Thank you for the article
คิดให้เป็น
ปรัชญาชีวิต
Kim Kimhant
โฆษณา