ต่างกันตรงที่ไฮเปอร์ลูปไม่มีจริงค่ะ อีลอนมัสก์ไม่ได้จะทำจริงๆ แค่ประกาศออกมาขวางรัฐบาลท้องถิ่น
โฆษณา