20 ส.ค. 2022 เวลา 19:40 • ธุรกิจ
ถ้าตาม concept ตรงตามตัวอักษรแล้ว ล่ะก็ metaverse หมายถึงโลกซ้อนทับอีกใบ (โลกในคอมพิวเตอร์) ที่อยู่ในโลกอีกใบ (โลกที่เราอาศัยอยู่) เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจำกัด นิยามของ metaverse ของ VR ก็ได้
แม้ไม่ใช่โลก VR แต่เป็นเทคโนโลยีใดๆ ก็ตามหรือแม้กระทั่งเวทย์มนต์ ซึ่งทำให้เกิดโลกอีกใบขึ้นมาได้จริงๆ ไม่ใช่แค่ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (หรืออย่างน้อยก็เป็นโลกสำหรับคนๆหนึ่งได้ เช่น โลกในจินตนาการ)
ที่ metaverse ถูกเอามาจับคู่กับ VR เป็นเพราะเทคโนโลยี VR จำลอง metaverse ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน ในแง่ของความรู้สึกที่เราได้ถูกคลุมไปด้วยโลกในจินตนาการครับ
ผลกระทบในชีวิตประจำวัน คาดการณ์กันว่าในอนาคตจะมีผลกระทบแน่นอน เช่นตอนนี้เริ่มมีห้าง metaverse แล้ว คนไม่จำเป็นต้องไปห้างจริงๆเพื่อเลือกสินค้า นอกจากนี้ก็ยังมี ห้องประชุมแบบ meta หรือสถานที่พบปะอื้นๆ แบบ meta ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงในโลกความจริงไปได้ (เช่น ความเสี่ยงจากโรคโควิด)
พอมีผู้อาศัยในโลก metaverse แห่งใดแห่งหนึ่ง มากพอจนกลายเป็นแพลตฟอร์มหลัก เล่น Facebook Tiktok (แต่เป็นเวอร์ชั่น meta) ก็อาจจะเกิดการผสมผสานกับ เทคโนโลยี blockchain เกิดเป็น NFT ในโลกใบนั้น เป็น อสังหาริมทรัพย์ เป็นของใช้ ฯลฯ
โฆษณา