สงสาร
เวลาเรา "พูด" ถึงคนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า "เขาเป็นคนยังไง"
แต่บ่งบอกว่า "เราเป็นคนยังไง"
เวลาเรา "วิจารณ์" คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า "ผลงานเขาไม่ดีพอ"
แต่บ่งบอกว่า "เราไม่มีอะไรทำมากพอ"
เวลาเรา "ดูถูก" คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า "เขาด้อยกว่าเรา"
แต่บ่งบอกว่า "เราพยายามเหนือกว่าเขา"
เวลาเรา "หัวเราะเยาะ" คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า "เขาน่าขำ"
แต่บ่งบอกว่า "เราไม่มีความสุข"
เวลาเรา "เหน็บแนม" คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า "เขาทำผิด"
แต่บ่งบอกว่า "เราผิดปกติทางจิตใจ"
อย่าใช้การ "ทำร้าย" คนอื่น
"ทำลาย" ตัวเอง !…
ขอบคุณเจ้าของบทความ
  • 1
โฆษณา