22 ส.ค. 2022 เวลา 08:50 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ถ้าผู้สร้างมีอยู่จริง แล้วผู้สร้างเกิดมาจากอะไร เกิดมาใด้อย่างไร แล้วใครเป็นผู้ให้กำเหนิดผู้สร้าง และใครให้กำเหนิดผู้สร้างของผู้สร้าง เริ่มงงและ😄😄😄
โฆษณา