22 ส.ค. 2022 เวลา 15:04 • ธุรกิจ
ค้าปลีก และสรรพสินค้า
ใครๆก็มาดูงานที่ไทย
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาหาร ส่งออกติด top5 โลก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอัญมณี มีชื่อเสียงในเวทีโลกมาก
โฆษณา