⭐️ ดอกฝัน
..
มองดอกฝันที่กระจายบนฟ้า
หยิบ หยิบ คว้า คว้า มาได้ไหม
จะเก็บมารวมช่อผูกโบว์รูปหัวใจ
แล้วยื่นมอบแด่บางใครที่แสนดี
ดอกฝันดอกแดงแทนความรัก
ฟ้าพร้อมพรักเหลืองเขียวคละคละสี
ดอกขาวเล็กเล็กแซมความใดมี
ม่วงชมพูบ่งชี้ทุกความนัย
อีกไม่นานดอกฝันจะเหี่ยวเฉา
ถึงเวลานั้นอย่าเศร้านะ รู้ไหม
จะกี่ดอกโรยร่วงหล่นไป
จะเก็บไปเติมให้ใหม่ ฉันสัญญา
ดอกฝันเหี่ยวเฉาโรยรา
ฉันสัญญาจะเก็บจากฟ้ามาทดแทน
..สีน้ำฟ้า ๒๖ สิงหา ๕๙
บทเก่าเล่าใหม่
  • 4
โฆษณา