Breaking News : SCBS ประกาศล้มดีลซื้อหุ้น Bitkub !!
เรียกได้ว่าดับฝันยูนิคอร์นกันเลยทีเดียว กับความเคลื่อนไหนทาง SCBS ประกาศล้มดีลซื้อหุ้น Bitkub ทำให้ราคาเหรียญ KUB ลงมาลึกสุดที่ 43.24 บาท โดยที่ราคาล่าสุดอยู่ที่ 59.87 บาท ลงมา 14.03 จุด (-18.99%) ณ เวลา 14.05 น. (25 สิงหาคม 2565)
โดย SCBX ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBS” หรือ “ผู้ซื้อ”) ในการประชุมคร้ัง ที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เข้าทำสัญญาซื้อหุ้น ในบริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“Bitkub”) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิ ตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้น ท้ังหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 17,850 ล้านบาท รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น” นั้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub
โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสใน การร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน
อย่างไรก็ดีถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าวผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในคร้ังนี้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น
โดยที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS คร้ังที่ 15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรม การซื้อขายหุ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ดูกันต่อไปครับว่า Bitkub จะมีโปรเจคใหม่ๆ แบบไหนออกมาแก้สถานการณ์เหรียญ KUB รอติดตามกันต่อไปครับ
#KumaInvesto #SCB #Bitkub
ติดตามข่าวสาร ความรู้ การเงินและการลงทุน รวมถึงไลฟ์สไตล์การเก็บเงินประหยัดเงินแบบง่ายๆ สไตล์คุณหมี สามารถติดตามคุณหมี KumaInvesto เพิ่มเติมได้ที่
67 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ทำไมบางบริษัท ถึงกู้ยืมเงิน ทั้งที่มีเงินสด นักลงทุนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่า หากบริษัทไหน ถือเงินสดอยู่ในปริมาณมาก บริษัทนั้นมักจะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง และไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุน
   ล้างจานช่วยคลายเครียด เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากทีมนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ที่โพสต์ลงเว็บไซต์ TIME
   วิเคราะห์ปรากฏการณ์ Tesla จองทะลุ 4,000 คันในวันเดียว | MM EP.1695 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ Tesla ในไทย เปิดขายในไทยเพียงวันเดียว ยอดจองทะลุ 4,000 คัน เปรียบเทียบกับงาน Motor Expo ที่มียอดจองรถทุกแบรนด์ราว 10,000 คัน หลังจากจัดงานมาถึง 9 วัน ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมยอดจองรถ Tesla ถึงพุ่งสูงขนาดนี้เพียงเปิดขายไปวันเดียว ไปวิเคราะห์พร้อมๆ กับรวิศ หาญอุตสาหะ ได้ในพอดแคสต์ EP. นี้ เชิญรับฟังพร้อมๆ กันได้ใน MM Podcast EP.1695 │ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ Tesla ยอดจองทะลุ 4,000 คันในวันเดียว #missiontothemoon #missiontothemoonpodcast #business
   'ค่าจ้างแรงงานญี่ปุ่น' ตัวการสกัดแรงงานข้ามชาติ 'ค่าจ้างแรงงานญี่ปุ่น'ตัวการสกัดแรงงานข้ามชาติ โดยในญี่ปุ่นมีแรงงานชาวเวียดนามมากที่สุดรองลงมาเป็นแรงงานชาวจีน และชาวเวียดนามยังมีสัดส่วนมากที่สุดในบรรดาพนักงานฝึกหัดงานในญี่ปุ่น
   ดูทั้งหมด