25 ส.ค. 2022 เวลา 07:21 • ความคิดเห็น
... ... ฉันคิดบวก ..... ฉันกําลังคิดบวก ........
ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง...
ฉันเชื่อว่าดีพอมาถึง...
ฉันรู้ว่าการเปลี่ยนที่ดีที่สุดและสองเท่า!
ความอดทนและสติปัญญาเป็นคีย์เวิร์ดสําหรับเวลาที่จะไหลไปตามธรรมชาติ...
ศรัทธาในชีวิต...
... ... ศรัทธาสําหรับทุกขณะของวัน...
โฆษณา