25 ส.ค. 2022 เวลา 08:50 • ไลฟ์สไตล์
👑ความอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นเครื่องประดับที่งดงาม
ไม่มีเครื่องประดับใดๆในโลก
ที่จะเอามาเปรียบเทียบ​...
#โอวาทธรรม : หลวงปู่แบน ธนากโร👑
🍁🍂🌾🍁🍂🌾🍁🍂🌾🍁🍂🌾
โฆษณา