25 ส.ค. 2022 เวลา 13:36
“วิกฤติ Gen Z” รายได้ไม่สูง แต่ต้องแบกเงินเฟ้อ
มาม่าขอขายแพงขึ้น เป๊ปซี่ขอขึ้นราคา เป็นตัวอย่างผลกระทบจากเงินเฟ้อ
แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ก็คือ กลุ่ม Gen Z ช่วงอายุระหว่าง 10-25 ปี... อ่านต่อ
โฆษณา