มิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิ
"แมว เฝ้ารูหนูก็มีสมาธิ นักย่องเบา ก็มีสมาธิ
แต่ไม่ใช่...สัมมาสมาธิ
เป็นสมาธิ ของสัตว์เดียรัจฉาน ไม่ใช่บ่อเกิด
ของปัญญา
พระพุทธองค์ทรง เรียกว่า...มิจฉาสมาธิ
หลวงพ่ออธิบายว่า สมาธิ ทั้งหลายเหล่านี้
แบ่งเป็นมิจฉาสมาธิ อย่างหนึ่ง คือเป็นสมาธิ
ในทางที่ผิด
เป็นสัมมาสมาธิ อย่างหนึ่ง
คือสมาธิในทางที่ถูกต้อง นี่ก็ให้สังเกตให้ดี
มิจฉาสมาธิ
คือความที่จิตแน่วแน่ เข้าสู่...สมาธิ เงียบหมด
ไม่รู้อะไรเลย ปราศจากความรู้ นั่งอยู่ ๒ ชั่วโมงได้ กระทั่งทั้งวันก็ได้
แต่จิตไม่รู้ว่า มันไปถึงไหน มันเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่อง
นี้สมาธิอันนี้ เป็นมิจฉาสมาธิ
มันก็เหมือนมีดที่เราลับให้คมดีแล้ว แต่เก็บไว้เฉยๆ ไม่เอาไปใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างนั้น...
เป็นความสงบที่หลง คือไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว
เห็นว่า ถึงที่สุดแล้ว...
ก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไป จึงเป็นอันตราย เป็นข้าศึก ในขั้นนั้น
เป็นอันตราย ห้ามปัญญาไม่ให้เกิด ปัญญาเกิดไม่ได้ เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบ
ส่วนสัมมาสมาธิ ที่ถูกต้อง
ถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหน ก็มีความรู้ อยู่...
ตลอดกาล ตลอดเวลา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ บริบูรณ์ รู้ตลอดกาล นี้เรียกว่า...สัมมาสมาธิ
เป็นสมาธิ ที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้
นี้ก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจไว้ให้ดี จะทิ้ง..ความรู้นั้นไม่ได้ จะต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนปลายทีเดียว ถึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้อง ขอให้สังเกตให้มาก
และอีกโอกาสหนึ่ง
หลวงพ่อพูดถึงสมาธิสองอย่าง อีกนัยหนึ่ง
ความสงบนี้...มีสองประการ
คือความสงบอย่างหยาบ อย่างหนึ่ง
และความสงบอย่างละเอียด อีกอย่างหนึ่ง
อย่างหยาบ นั่นคือ...
เกิดจากสมาธิที่เมื่อสงบแล้ว ก็มีความสุข
แล้วถือเอาความสุข เป็น...ความสงบ
อีกอย่างหนี่ง คือ
ความสงบที่เกิดจากปัญญา นี้ไม่ได้ถือเอาความสุขเป็นความสงบ แต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณาสุขทุกข์เป็นความสงบ ความสงบ จึงไม่ใช่ความสุข
ฉะนั้นความสงบที่เกิดจากปัญญานั้น
จึงไม่ใช่ความสุข แต่เป็น...ความสงบ
เพราะว่า...
ความสุขความทุกข์นี้ เป็นภพเป็นชาติ เป็นอุปาทาน จะไม่พ้นจาก...วัฏสงสาร เพราะติดสุข-ติดทุกข์
ความสุข จึงไม่ใช่ความสงบ
ความสงบ จึงไม่ใช่ความสุข
ฉะนั้น ความสงบที่เกิดจากปัญญานั้น
จึงไม่ใช่ ความสุข
แต่เป็น...ความรู้เห็นตามความเป็นจริง
ของความสุข-ความทุกข์ แล้วไม่มี...
อุปาทานมั่นหมาย ในสุข-ทุกข์ ที่มันเกิดขึ้นมา
ทำจิตให้เหนือสุข-เหนือทุกข์ นั้น
ท่านจึงเรียกว่า...
เป็นเป้าหมาย ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง."
ที่มา : คัดมาจากหนังสือการฝึกสมาธิเจริญภาวนา โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
เว็บไซต์ http://www.ajahn-chah.org
🙏🙏🙏
128 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา