26 ส.ค. 2022 เวลา 22:33 • บันเทิง
เป็นศาตร์เฉพาะตัวครับ หรือเรียกอีกอย่างว่า วาทะศิลป์เฉพาะตัวครับ
โฆษณา