27 ส.ค. 2022 เวลา 09:16 • อาหาร
น่าจะค่อนข้างรู้พอสมควร ข้อมูลมากมายในปัจจุบัน
แล้วทำไหมอีกเรื่อง
ฟังนะแต่ไม่จำ
เห็นนะแต่ไม่สน
รู้นะแต่ไม่เข้าใจ
ก็ชอบถูกใจมากกว่าถูกต้อง
โฆษณา