นำวิชาคณิตศาสตร์มาอิงกับชีวิตประจำวันค่ะ เช่น เราจะทำสติกเกอร์ติดขวด ลองใช้สูตรเส้นรอบวง แล้ววัดขวดดูว่า ออกมาตรงกันมั้ย หรือ การคำนวณกระเบื้องที่จะใช้ เช่น ชอบกระเบื้องนี้มาก มีขนาดเอามา ทาบกับห้อง แค่นี้ฝึกทุกวันก็เก่งละค่ะ
โฆษณา