สำหรับผมคือ
1. เมื่อพูดคุยกันเรื่องความเชื่อ
2. เมื่อพูดคุยกับคนที่โง่และดันทุรัง
3. เมื่อพูดคุยกับคนที่มีอำนาจ
4. เมื่อมีคนพูดเยอะกว่าคนฟัง
5. เมื่อมีผู้รู้และผู้อ้างว่ารู้ เยอะมากพอ
6. เมื่อถูกเชิญให้เข้าร่วม ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. เมื่อเราไม่รู้
8. เมื่อไม่มีคนถาม
9. เมื่อรู้ว่าพูดไปแล้ว ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น
10. ถ้าอยากจะพูด ให้ทบทวนว่าอยู่ในข้อ 1-9 ไหม ? ถ้าอยู่นอกเหนือจากนี้ ค่อยพูดครับ 🙂
2
  • 14
โฆษณา