ช่วงที่เราคิดว่ารู้ดีกว่าคนอื่น
แต่ลึกๆรู้ว่ามันไม่จริง
  • 1
โฆษณา