ยุคนี้เราควรมีลูกไหมค่ะ👶 ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าไม่ได้ต้องการคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับ
มีเมื่อพร้อมดีกว่า ถ้าถึงวันนั้นพร้อมแล้วอยากมีแต่มีไม่ได้ ก็ใช้เทคโนโลยี ไม่ก็รับมาเลี้ยงได้ครับ
โฆษณา