มนุษย์เงินเดือนรายได้หลักแสน
เขามีอะไรต่างจากคนทำงานทั่วไป
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
✳️เขามีสิ่งที่เราเรียกว่า Skillset
หมายถึงความเชื่อ มุมมอง วิธีคิด
และการเรียนรู้มิติต่างๆที่รอบด้าน
✅ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทันโลก
ทันธุรกิจ ทันเกมส์ ทันคน
พัฒนาตนและเป็นคนเหนือกว่าค่าเฉลี่ย
ในวิชาชีพหรือสายงานเดียวกัน
✅และสิ่งสำคัญคือ
ต้องถามว่าคนๆนั้นอยู่ธุรกิจไหน
อยู่สายงานไหน อยู่ตำแหน่งระดับไหน
อะไรคือมิติที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลา
ต้องบริหารความสำคัญของมิติต่างๆ
ให้เหมาะสม ลงตัวกับสถานการณ์
ขององค์กรและสถานะของตัวเอง
✅ผู้บริหาร หรือ HR สามารถนำเอากรอบแนวคิดนี้
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมคนได้เช่นกัน
✅หากสองฝ่ายเห็นตรงกัน
มีสองแรงผลักดันน่าจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ไม่ต้องมานั่งรอว่าใครให้ก่อน
ลูกจ้างต้องพัฒนาเองก่อนแล้วค่อยได้ผลตอบแทน
หรือองค์กรต้องจ่ายก่อนแล้วลูกจ้างจะพัฒนาตัวเอง
✅ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ
เป็นสไลด์ที่ผมทำสำหรับการบรรยายหลักสูตรออนไลน์
“เส้นทางการเป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้หลัก 100K”
ณรงค์วิทย์ แสนทอง
Line : narongwits
โฆษณา