ย้อนดูอัตราปันผลย้อนหลัง 5 ปี
ดัน SABINA ยืนหนึ่งหุ้นปันผล 100%
2
หุ้น SABINA ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 หมายถึงนักลงทุนที่ถือหุ้น SABINA ไว้ก่อนหน้านั้น จะได้รับสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก (มกราคมถึงมิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.61 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2565
1
“นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่ที่ผ่านมา เราประกาศจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 100% ของกำไรสุทธิ
ซึ่งที่ผ่านมา เรามักจะได้รับคำถามเสมอว่า การปันผลในอัตรา 100% แล้วบริษัทฯ นำเงินที่ไหนไปขยายการลงทุน เพราะหลายคนก็อาจจะกังวลว่า เราจะไม่ขยายการลงทุนเพิ่ม จริงๆ แล้ว เรายังสามารถเติบโตได้ในแบบที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก พร้อมๆ กับสามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตรา 100%
เพราะเป้าหมายของเรา นอกจากจะเป็น Growth Stock ที่เติบโตจากธุรกิจแล้ว เรายังอยากให้ผู้ลงทุนนึกถึงเราในฐานะ Dividend Stock ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้อย่างยั่งยืน”
คุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA กล่าว
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเห็นว่า SABINA เป็นหนึ่งในหุ้นที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้งสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปี และผลประกอบการตลอดทั้งปี
“ถึงผลงานในอดีตจะไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต แต่สิ่งที่เรามั่นใจมาก ก็คือ เราพยายามอย่างเต็มที่จะสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อทำให้งบการเงินของ SABINA เป็นงบการเงินที่มีคุณภาพ
หมายถึงเป็นงบการเงินที่สะท้อนผลการดำเนินงานจากการทำธุรกิจ ที่เกิดจากคุณภาพของรายได้ ทั้งจากการพัฒนาคุณภาพสินค้า และคุณภาพการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และคุณภาพที่เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ” คุณดวงดาวกล่าว
เพราะนั่นหมายถึง SABINA จะรักษาความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 100% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในที่สุด
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
  • 14
โฆษณา