เพื่อนฝรั่งมาปฎิบัติธรรมที่วัด บอกว่า " สอนเรื่องทุกข์ แต่คนสอนดูไม่ทุกข์เลย " แบบนี้จะใช่หรือ ?
คำถามนี้ถูกลบ
อันนี้ต้องแล้วแต่สติปัญญาและประสบการณ์ที่ผ่านมาของชีวิต ว่าจะเลือกให้ความเห็นหรือมองมันแบบไหน
1
โฆษณา